Alsancak/İZMİR 0 (232) 441 2708 info@besacevre.com
Çevre Danışmanlığı

Hizmetlerimiz.

Çevre Danışmanlığı

Çevre İzin Belgesi, Çevre Lisans Belgesi, Tehlikeli ve Tehlikesiz Atık Geri Kazanım Lisansı, Tehlikesiz Atık Toplama Ayırma Belgesi.

Daha Fazla Bilgi Al

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED)

ÇED Raporu, Proje Tanıtım Dosyası, ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR Kararları, ÇED Kapsamdışı Yazıları

Daha Fazla Bilgi Al

Geri Kazanım Lisansları

Tehlikeli Atık, Tehlikesiz Atık, Ambalaj Atığı, Elektronik Atık, Tıbbi Atık Geri Kazanımları/Bertarafı

Daha Fazla Bilgi Al

Sıfır Atık

Sıfır Atık Belgesi Alım Hizmeti

Daha Fazla Bilgi Al

Sulak Alan Faaliyet İzin Belgesi

Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği ile, sulak alan koruma alanları içerisinde yer alan faaliyetlerden herhangi birini yürütmek için Sulak Alan Faaliyet İzin Belgesi alması gerekmektedir.

Daha Fazla Bilgi Al

İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı

İşyeri açma ve çalışma ruhsatı, konuda yetkilendirilmiş idari birimler tarafından, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik kapsamında bulunan işyerlerinin açılarak, çalışma yapması için verilen izindir.

Daha Fazla Bilgi Al

Atık Yönetimi Planı

Atıkların çevreye uyumlu bir şekilde yönetilmesini sağlamak üzere hazırlanan kısa ve uzun vadeli program ve politikaları içeren plandır.

Daha Fazla Bilgi Al

Çevre Yönetim Sistemi

Hammaddeden, tüketiciye sunulan son ürüne kadar olan sürecin her evresinde çevresel etmenlerin gerekli tedbirlerle kontrol altına alınarak çevreye verilebilecek zararların asgari düzeye indirilmesini sağlayan bir standartlar bütünüdür.

Daha Fazla Bilgi Al
Bizimle İletişime Geçin

Bilgi Almak İçin

Çevre Danışmanlık, ÇED Raporu ve MSDS Hizmetlerine İhtiyaç Duyuyorsanız ve Nereden Başlayacağınızı Bilmiyorsanız, Aşağıda Sizlerle Paylaştığımız Telefon Numaraları Aracılığıyla Hemen Bizlerle İletişim Kurabilirsiniz.


Telefon Numaralarımız:
0232 441 2708 - 0554 615 4424

home

MSDS (Malzeme Güvenlik Bilgi Formu).

MSDS ismini İngilizce açılımı olan Material Safety Data Sheet kelimelerinin ilk harflerinden almaktadır. Türkçe anlamı ise; Malzeme Güvenlik Bilgi Formu, Güvenlik Bilgi Formu’ dur. Türkçe kısaltması GBF’dir. Kimyasalların kullanım ve depolanma süresinde meydana gelebilecek İşçi Sağlığı İş Güvenliği risklerini yok etmek, en aza indirgemek çalışmaların en önemli parçasını oluşturan ve kullanıcıyı doğru ve yeterli düzeyde bilgilendirmeyi hedefleyen, ilgili kimyasal maddelerin tehlike ve riskleri ile diğer bilgileri içeren dokümanlara verilen isimdir.

MOYDEN (MOTOR YAĞI DEĞİŞİM NOKTASI İZİN BELGESİ).

Motor yağı değişimi yapan oto servisleri, akaryakıt istasyonları, tamirhaneler kamu kurum/kuruluşları, belediyeler, madencilik faaliyeti gösteren ve diğer işletmeler 01.01.2020 tarihinde yürürlüğe giren Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği’ne göre “Motor Yağı Değişim Noktası İzin Belgesi” alması için zorunluluk getirildi.Uygulamanın amacı atık yağların geçici olarak depolanması, toplanması, taşınması, rafinasyona tabi tutulması, enerji geri kazanımının sağlanması ve bertaraf edilmesi gibi uygulamalar ile çevre ve insan sağlığının korunarak doğal kaynakların verimli kullanılmasının sağlanmasıdır.İşletmelerde oluşan atık yağların mutlaka oluştuğu noktada ayrı şekilde biriktirilmesi ve Atık Yönetimi Yönetmeliği şartlarına uygun depolanması gerekmektedir.Atık yağlar oluştuğu noktada türüne göre ayrı biriktirilmesi gerekmekte olup, toprağa, denize, göle, akarsu vb. alıcı ortamlara verilmesi, akyakıtlarla karıştırılması, akaryakıt olarak kullanılması veya yakılması yasaktır.Firma olarak bu konuda danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

home